top of page
IMG_3566.JPG

Jiří Veltruský

Kouč a průvodce myslí

Diamant3.png

"Už od malička jsem se hodně ptal a hledal smysl téměř ve všem. Tenhle životní přístup mě neopustil. Úzká specializace nikdy nebyla pro mě. Mám velmi široký záběr do různých oblastí života a neustálou touhu objevovat nové. Jsem velmi vnímavý k sebemenším detailům a vidím i druhou stranu mince. Rozpoznávám potenciály v druhých, zároveň mám snahu je podpořit v možném naplňování. Tyto vlastnosti jsou pro mě někdy i prokletím. Po objevení koučovací metodiky mi však tyto dary začaly dávát smysl a naučil jsem se je využívat ve prospěch sebe i okolí."

O mě

Mnoho let působím v korporátním prostředí, na pozicích team leadera, mentora a kolegy. Znám tedy dobře prostředí agresivního byznysu, přesto jsem si i v tomto prostředí našel jistou lehkost a nadhled nad vším, co dělám. Tuto energii se snažím šířit dál a tím i inspirovat druhé. Stavím na tvorbě kvalitních mezilidských vztahů, otevřené komunikaci a sdílením mých opravdových hodnot.

 

Přestože mám v zaměstnaní jistou volnost, realizuji i soukromé podnikatelské projekty, abych tím vyvážil pocit svobody a odpovědnosti sám za sebe. Mám několik svých soukromých projektů (např. Červené-brýle.cz), či seberozvojový projekt s týmem lidí (Be Complete), i pro bono aktivity (Růžová Mašinka).

Jsem rád v pohybu, při sportu či cestování. V současné době jsou mými vášněmi crossfit, motorka, plachetnice, či poznávání vzdálených míst planety. Zároveň se ale rád zastavím v lese, či koukám do ohně a filozofuji nad životem.

Mou mysl živí rozvojové kurzy a literatura, mám zájem o psychologii, filozofii, vědu a techniku. Rád si dělám názory na poznatky ze západoevropských přístupů i alternativních učení.

Moje vize

Jsem si vědom, že život kromě radosti přináší i strasti. Principy či metody, jak generovat štěstí, radost a plnit si své sny jsem objevil již dříve. Ale jak přijímat i temné období života, brát ho jako příležitost k poléčení nevědomých vzorců, a učit se tancovat se svými démony, tomu se stále ještě učím.

 

Domnívám se, že umět pracovat se štestím i neúspěchem je neméně důležitá disciplína do plnohodnotného lidského života.

Starostem a neúspěchům se neubráníme, i kdybyhom se na hlavu stavěli. Tím spíš, pokud se rozhodneme žít opravdový a hluboký  lidský život.

Mojí snahou je žít život v rovnováze a lehkosti. Věnovat péči tělu, mysli, zdroji obživy, koníčkům a lidským vztahům. Respektovat své hranice, svou autenticitu a brát plnou odpovědnost za své činy. To vše s otevřeným srdcem a empatií.

IMG_4243.JPEG

Koučink

Koučink je velmi mocný nástroj, jehož principem je pomoct klientovi najít si svou cestu a svou pravdu. Kouč nevnáší své názory a hodnocení, respektuje klienta je mu oporou. Pomáhá mu posunout se ze současné situace směrem, ke kterému si klient sám dojde. Tím klient přebírá plnou odpovědnost za svá rozhodnutí i za to, zda skutečně půjde naproti své nové budoucnosti. Beztak všechny odpovědi má klient již dávno v sobě, jen se na ně musí správně zeptat. Kouč poté pomáhá s dosahováním vytyčených cílů, pomáhá s hledáním vnitřní motivace a slouží i jako dočasná externí motivace v celém procesu. Protože se jedná o celý transformační proces, spolu s upevňováním návyků a sebereflexí, koučink nejčastěji probíhá v sérii pravidelných sezení.

Neboli pomáhám lidem pomocí opravdového koučování (v souladu se zásadami International Coach Federation) zmapovat si svou mysl a dané téma tak, aby bylo uchopitelné a dokázali jsme s tématem jakkoliv pohnout. Následně pomáhám nastavit dlouhodobé cíle i malé akce, které k cíli směřují. Zároveň je proces obohacen o složku radosti z cesty k cíli a sebereflexe, čili objevování sama sebe. Většinou při každém sezení dojdeme k nějakému novému uvědomění, posunu v před a většinou i pozitivní emoci. Takže už i cesta je cíl!

ČASTÁ KOUČOVACÍ TÉMATA

#zaměstnání

chci zaměstnaní, co mě baví, naplňuje a generuje dostatečný příjem

#vztahy

#sebehodnota

chci zdravý vztah k sobě i k druhým

#návyk

chci změnit něco, co mi neslouží

Image by Vaishnav Chogale

#zdraví

chci fyzické i mentální tělo v lepší kondici

#energie

#radost

chci více energie a radosti do života

#smysl

chci si uvědomit smysl svého konání a objevit smysl mého života

Diamant3.png

Koučink je pro mě analogie s vybrušováním diamantu. Nehledě na to, že jako lidé jsme také uhlík. Předchozí tlak nás v cosi zformoval. Nyní máme na výběr, zda ty zkušenosti, poznatky a energii přetvoříme v něco nejen kvalitního, ale i zářivého a cenného.

Mentoring

Mentoring a koučink jsou naprosto rozdílná témata. Kouč neradí a nesoudí, mentor naopak předává svou nabytou znalost a zkušenost. Je tedy velmi důležité tyto přístupy vědomě rozlišovat.

Je možné domluvit se, že mohu předávat i své soukromé poznatky a přístupy k tématům, které jsou mi blízká. Roky praxe v předávání znalostí v korporátu i dodatečná státní zkouška ze studia pedagogiky  mi dávají jistý vhled, jak přistupovat k předávání informací druhým.

MĚ BLÍZKÁ TÉMATA

#biohacking a dlouhověkost

#radost a štěstí

#práce s energií

#sebedůvěra a autenticita

#cesta Muže

#seznamování se

#smysl a víra

Image by matthew Feeney

#karierní růst

#tělesná kondice

#efektivita a učení se

#duševní hygiena

#práce se stresem

#efektivní kounikace a porozumění

#práce s myslí

Cena

Cena za koučovací sezení je závislá na mnoha faktorech. Jsou jimi délka koučovací série, forma a místo setkávání se, Vaše finanční možnosti a návratnost, samoplátce či firemní sponzor, možnost Vaší protislužby, a také můj zájem být u toho Vašeho tématu.

Obecně si cením svůj čas na sezení od 1500 Kč, existuje ale i forma spolupráce Pro Bono či barterem.

První sezení bývá bezplatné. Vysvětlíme si možnou spolupráci a vyzkoušíte si koučování. Teprvé poté se rozhodnete, zda do toho se mnou jít!

Kontakt

Ing. Jiří Veltruský

www.zmen.se

jiri@veltrusky.cz

+420 723 442 043

bottom of page