top of page

PRŮVODKYNĚ A EMOČNÍ TERAPEUTKA: Káťa Kunešová


Provázím ženy i muže na cestě k znovu propojení našich 4 vnitřních součástí - duše, srdce, mysli a těla. Dodávám odvahu a sílu pro radikální změnu v životě. Důvěrně naslouchám nejen slovům, ale především emocím. Vnímám hlas duše, intuice i těla.


"Důvěřuji svému srdci, které ví, pro co hořím a co opravdu miluji"


Oblasti a témata
  • mentoring v rámci dlouhodobých partnerských vztahů a znovuobnovení své sexuální energie

  • provázení na cestě k sobě a propojení se svojí duší (intuicí)

  • emoční terapie (uvolnění emočních bloků)

  • přepis vzorců a generačních programů na úrovni podvědomí

  • konzultace v oblasti spánkové, světelné a duševní hygieny


Více o mě a kontakty

FB: Energy 4 Evolution 5 zobrazení0 komentářů

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page