top of page

 Nekonečný uzel

Nekonečný uzel, nebo také věčný uzel, zobrazuje propojenost všeho. Vzájemné propojení náboženství a světskosti, moudrosti a soucitu. Také je to symbol nekonečna, kde se nevyskytuje ani začátek ani konec. Moudrost a soucit jsou velmi dalekosáhlé.

logo
bottom of page